top of page

CPTG Keurmerk

CPTG® Testmethoden
dōTERRA’s CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®* kwaliteitsprotocol wendt vijf verschillende analytische methoden aan om zeker te stellen dat dōTERRA’s etherische oliën niet alleen puur zijn (de extracten bevatten alleen de snel vervliegende aromatische verbindingen van een plant), maar ook krachtig (bij elke partij hebben de extracten een constante chemische samenstelling). Voor standaardisatie en testen vereist het CPTG-kwaliteitsprotocol het gebruik van onafhankelijke laboratoria.


Test 1: Gaschromatografie
Nadat de aromatische verbindingen (ook etherische oliën genoemd) zorgvuldig zijn gedistilleerd uit het plantmateriaal, worden de monsters middels een test onderzocht op chemische samenstelling met behulp van gaschromatografie. Bij gaschromatografie worden de snel vervliegende etherische olieverbindingen verdampt en door een lange kolom geleid die gaschromatograaf genoemd wordt. Tijdens de testperiode reizen of 'elueren' alle individuele verbindingen met een andere snelheid door de kolom, en worden gemeten zodra ze de kolom verlaten. Met gebruik van gaschromatografie kunnen kwaliteitstechnici bepalen welke verbindingen er in het monster aanwezig zijn en wat het gehalte ervan is, en dat is minstens zo belangrijk.


Test 2: Massaspectrometrie
Behalve met gaschromatografie, worden etherische oliemonsters tevens middels een test onderzocht op samenstelling met behulp van massaspectrometrie. Bij massaspectrometrie worden de monsters verdampt en vervolgens geïoniseerd, en elke individuele verbinding wordt gemeten op basis van gewicht. Massaspectrometrie biedt extra inzicht in de puurheid van een etherische olie door de aanwezigheid te onthullen van niet-aromatische verbindingen, zoals zware metalen of andere vervuilende stoffen, die te zwaar zijn om door een gaschromatograaf te elueren. De combinatie van gaschromatografie en massaspectrometrie wordt soms omschreven als een GC/MS-test.


Test 3: FTIR-scan (Fourier-transformatie infrarode spectroscopie)
Voor het vulproces worden de etherische oliemonsters vervoerd naar een productiefaciliteit. Voordat het
verwerkingsproces een aanvang neemt, wordt de partij etherische olie eerst in quarantaine geplaatst en worden
er aanvullende kwaliteitstesten uitgevoerd. Die testen omvatten een FTIR-scan die, net als een GC/SM-test, de
samenstelling van het materiaal analyseert. In een FTIR-scan wordt het monster belicht. Gemeten wordt de hoeveelheid licht die door de chemische stoffen van het monster wordt geabsorbeerd. Daarna worden de resultaten vergeleken met een historische database om zeker te stellen dat de samenstellingsnormen worden nageleefd.

Test 4: Microbieel onderzoek
Voordat de quarantaine van een partij etherische oliën wordt opgeheven, moet de olie worden getest op de aanwezigheid van bio-gevaren zoals bacteriën en schimmels. Bij microbieel onderzoek worden er van elke partij etherische olie monsters genomen die in schaaltjes of op plaatjes worden vermengd met groeimedia. Na een incubatieperiode wordt elke plaat getest op de groei van microben. Deze test wordt uitgevoerd op al het binnenkomende materiaal van de productiefaciliteit en tevens op het eindproduct, om zeker te stellen dat er tijdens het vul- en labelproces geen introductie heeft plaatsgevonden van schadelijke organismen en om de houdbaarheid te garanderen.


Test 5: Organoleptisch onderzoek
Een organoleptisch of sensorisch onderzoek voegt een menselijk tintje toe aan elke stap van het CPTG-proces voor
kwaliteitscontrole. Organoleptisch duidt op díe attributen van een etherische olie die getest kunnen worden met
smaak, zicht, tast en geur. Van telers en oogstmachines tot chemici die zich bezig houden met etherische oliën, van
productietechnici tot de geneeskundigen die gebruik maken van etherische oliën, dōTERRA’s wereldwijde netwerk van etherische olieleveranciers bewaakt zorgvuldig de kwaliteit van elke CPTG Certified Pure Therapeutic Grade etherische olie. De extractie van etherische oliën is een ware kunstvorm, die weliswaar door mechanische analyses kan worden versterkt, maar niet vervangen. De wijsheid en ervaring van de etherische olie-experts van dōTERRA vormen een essentieel onderdeel van de CPTG-norm voor kwaliteitscontrole.


* CPTG Certified Pure Therapeutic Grade is een geregistreerd handelsmerk van dōTERRA Holdings, LLC en vertegenwoordigt de interne normen van kwaliteitsbeoordeling en materiaal controle. Voor CPTG-standaardisatie en kwaliteitscontrole vereisen de CPTG-testprotocollen het gebruik van onafhankelijke laboratoria. Het CPTG-protocol wordt niet beheerd door de overheid of bedrijfstak-regulerende instanties en houdt niet in dat de producten van dōTERRA wettelijk zijn goedgekeurd.
doTERRA Europe Ltd, 26 Roman Way, Huntingdon, Cambs, PE29 2LN, United Kingdom, (Telefoon) +44 1480 433 444, (E-mail) europeanorders@doterra.com CPTG Testing Method UK_NL 030314
© 2012 dōTERRA Holdings, Intl, LLC, Orem, UT 84057, 800-411-8151, 801-615-7205 (Fax), service@doterra.com (E-mail), www.doterra.com

bottom of page